ساعت نجومی یکی از موارد است که برای کنترل خودکار روشنایی به کار میرود به طور مثال فتوسل ها

باید در محوطه باز و بیرون باشند تا بتوانند عمل کنند و شرایط بد جوی نظیر گرد وغبار ، باران

باعث خراب شدن و اثرات منفی بر روی فتوسل میگذارد .

در اینجا از ساعت نجومی استفاده میشود . ساعت های نجومی در تابلو های برق نصب میشوند .

همین امر باعث شده تا از شرایط جوی در امان بماند  همین امر باعث افزایش طول عمر میشود .

ساعت های نجومی دارای حافظه داخلی میباشد و موقعیت جغرافیایی هر استان در ایران به

صورت شماره های 3-2-1 و… میتوان ذخیره نمود .

نحوه نصب این ساعت نجومی این گونه است که یک فاز و یک نول در ورودی به آن میدهیم

و یک فاز خروجی را میتوانیم مستقیم به مصرف کننده وصل کرده و یک نول نیز به آن بدهیم .

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ساعت نجومی 6 آمپر شیوا امواج

ساعت نجومی 6 آمپر شیوا امواج این دستگاه بدون نیاز به دریافت نور در هر روز سال با یک برنامه